Andere donatiemogelijkheid?!

U ziet toch af van donatie? Wat jammer!
Of mist u een geschikte manier om te doneren?

In dat laatste geval: gebruik uw eigen online bankieren om een bedrag naar de stichting over te maken. Dit zijn de gegevens:

Bankrekening: NL21INGB0002521157
t.n.v. Stichting Hulp voor Albanie
o.v.v. Donatie

Heel hartelijk bedankt!

Betty van Veen
Voorzitter