Reisverhaal 2012

Tijdens de dag van mijn vertrek vanaf Schiphol, 6 december 2012, viel de eerste sneeuw en de vliegtuigen hadden daar behoorlijk last van. Toen ik in Albanië, op het vliegveld van Marikay, aankwam was het dan ook al middernacht. Desondanks werd ik afgehaald door een vriend, waar ik vier dagen kon blijven.

Wij zijn gewend aan sneeuwruimers, maar in Marikay bleef de sneeuw gewoon liggen en dat zorgde voor spiegelgladde wegen etc. Ter plaatse heb ik een aantal contactpersonen en met hun medewerking heb 50 voedselpakketten gekocht en 6 m3 kachelhout. Er was ook een Nederlandse leerling-zendeling die al aardig Albanees spreekt. Voor noodgevallen heb ik bij haar en mijn andere contactpersonen geld achter gelaten.

In Korça, een plaats met 90.000 inwoners, steunt de stichting twee zendelingen die betrokken zijn bij het werk in de gevangenis. Zij bieden ook nazorg, voornamelijk aan vrouwen die weer de maatschappij in gaan. Dit om te voorkomen dat zij weer geronseld worden door de maffia. Hun kerk runt een ‘blijf-van-mijn-lijf huis’, waar opvang en begeleiding wordt geboden.

Een paar maanden geleden is in Korça een hypermodern bejaardenhuis in gebruik genomen. Daar wonen nu 24 dementerende ouderen. Als het centrum goed draait wordt hun aantal uitgebreid tot 50. Zowel voor het bejaardenhuis als voor een zigeunercommune en voor straatkinderen heeft de stichting voedingsmiddelen aangekocht.

Na zes dagen ben ik doorgereisd naar Durrës, waar ik het kantoor van ‘Zending over grenzen’ heb bezocht. De stichting steunt een gezin en de jaarlijkse donatie heb ik daar afgegeven. In deze plaats aan de Adriatische Zee heb ik nog een paar projecten bezocht. Door de kou en de gladheid waren mijn mogelijkheden beperkt, maar het geld is goed besteed. Een paar dagen eerder dan de bedoeling was stond ik op 23 december weer op onze nationale luchthaven.

Namens Stichting Hulp voor Albanië wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan onze missie: de levensomstandigheden van heel veel arme gezinnen en stokoude mensen enigszins verlichten.